EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA

Selasa, 24 Februari 2015

Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (pindaan 2002)

Guru  ialah  penjawat  awam  yang  perlu  mematuhi  semua  etika penjawat awam sepertimana yang termaktub di dalam Tatakelakuan (code of conducts) bagi semua penjawat awam seperti yang diperuntukkan di bawah  peraturan  4  Bab  D,  Perintah  Am  (Warta  kerajaan  P.U.(A)395 pindaan 2002). 

 

Tujuan  utama  peraturan  adalah  untuk  menjaga  imej kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya. Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi menghukum pegawai awam yang   didapati   melanggar   mana-mana   peraturan   supaya   dapat memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang  sama  dapat  dijadikan  panduan  kepada  orang  lain.  


Di  antara peraturan  tersebut  dan  berkaitan  dengan  tugas  seorang  guru  adalah seperti di bawah. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib)    1993,    (Pindaan)    2002    (P.U.A.246).   yang   telah   muladiKuatkuasakan  pada  20.6.2002.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan