EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA

Khamis, 5 Mac 2015

Pembelajaran Berasaskan Projek (Project Based Learning/ PBL)

Definisi PBL

Proses  pembelajaran  ini    berfokuskan  tugasan  berdasarkan  isi pelajaran yang melibatkan kutipan dan analisis data    serta penyediaan satu laporan yang lengkap dan betul secara holistik. 

Pelajar dapat melalui pengalaman belajar yang kompleks berdasarkan situasi sebenar terhadap permasalahan   autentik   yang   memerlukan   pemikiran   kritis.  

Proses pembelajaran   memerlukan   pelajar   mengaplikasi   pelbagai   sumber maklumat,  menentukan  dan  mengurus  sumber,  masa  dan     bahan pembelajaran.    

Pelajar    mempunyai    autonomi    dalam    membina pembelajaran masing-masing dan rasa tanggungjawab dalam diri mereka akan turut meningkat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan